Gratis sider Lolland

Posted by / 01-Oct-2017 12:19

Gratis sider Lolland

Og netop muligheden for eventuel fracking vækker bekymring på Lolland.

”Lolland Kommune arbejder målrettet med omstilling til grøn og vedvarende energi.

Læs også: Hollændere: Vi har ikke nævnt fracking i Lolland-ansøgning Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg har indtil nu udskudt beslutningen ad to omgange. maj 2016 en ansøgning fra Nail Resources om en tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter (olie og gas) og 1.

september 2016 om en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi til fjernvarme omfattende det samme område på hovedparten af Lolland-Falster. maj 2017 sendes Energistyrelsens redegørelse af sagen og indstilling til godkendelse til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. juni forelægger energiministeren sagen for udvalget, og sagen rammer medier og lokalpolitikerne. juni beslutter udvalget og ministeren at udskyde beslutningen yderligere, da medlemmer af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget savner svar på en række spørgsmål fra ministeren.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.Læs også: Energistyrelsen: Olieboringer på Lolland kan føre til fracking Ved fracking pumpes vand, sand og kemikalier ned i undergrunden for at øge trykket på olie og gasreserverne.Teknologien er kontroversiel, fordi der er risiko for grundvandsforurening.Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger.Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

gratis sider Lolland-24gratis sider Lolland-76gratis sider Lolland-78

Dyb bekymring for potentielle ricisi Meldingen kommer, efter det hollandske firma Nail Ressources har søgt om tilladelse til at lede efter olie, gas og geotermi på Lolland og Falster.